Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Overeenkomst") bevatten de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website ("Website" of "Service") en een van de gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk "Diensten"). Deze Overeenkomst is juridisch bindend tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en ("", "wij", "ons" of "onze"). Als u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere rechtspersoon, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dergelijke overeenkomsten te binden entiteit bij deze Overeenkomst, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" verwijzen naar een dergelijke entiteit. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag deze Overeenkomst niet accepteren en mag de Website en Diensten niet openen en gebruiken. Door de website en diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van deze overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. U erkent dat deze Overeenkomst een contract is tussen u en , ook al is het elektronisch en niet fysiek door u ondertekend, en het is van toepassing op uw gebruik van de Website en Diensten.

Accounts en lidmaatschap

Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, nieuwe accounts te controleren en te beoordelen voordat u zich aanmeldt en de Services gaat gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan leiden tot de beëindiging van uw account. U moet onmiddellijk ons op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden. We mogen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze Overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill zou schaden. Als we uw om de bovenstaande redenen kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Diensten. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Gebruikersinhoud

Wij zijn geen eigenaar van gegevens, informatie of materiaal (gezamenlijk "Inhoud") die u op de Website indient tijdens het gebruik van de Service. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectueel eigendom of recht op gebruik van alle ingediende Inhoud. We kunnen de inhoud op de website die door u is ingediend of gemaakt met behulp van onze services controleren en beoordelen. U verleent ons toestemming om toegang te krijgen tot, te kopiëren, te distribueren, op te slaan, over te dragen, opnieuw te formatteren, weer te geven en uit te voeren van de Inhoud van uw gebruikersaccount, uitsluitend zoals vereist voor het leveren van de Diensten aan u. Zonder beperking van een van deze verklaringen of garanties, we hebben het recht, maar niet de verplichting, om, naar eigen goeddunken, inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar onze redelijke mening, in strijd is met ons beleid of op enigerlei wijze schadelijk of aanstootgevend is. Tenzij specifiek door u toegestaan, verleent uw gebruik van de Website en Diensten ons niet de licentie om de Inhoud die door u is gemaakt of in uw gebruikersaccount is opgeslagen, te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te distribueren voor commerciële, marketing- of andere Vergelijkbaar doel.

Backups

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de Inhoud die zich op de Website bevindt. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van enige Inhoud. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een passende back-up van uw Inhoud te maken. Niettegenstaande de Voorgaande, bij sommige gelegenheden en in bepaalde omstandigheden, zonder enige verplichting, kunnen we mogelijk sommige of al uw gegevens herstellen die zijn verwijderd vanaf een bepaalde datum en tijd waarop we mogelijk een back-up hebben gemaakt van gegevens voor onze eigen gegevens Doeleinden. We garanderen niet dat de gegevens die u nodig hebt beschikbaar zijn.

Hoewel de Website en Diensten kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele applicaties, enz.), impliceren we niet, direct of indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij enige gekoppelde bron, tenzij hierin specifiek vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van, en wij garanderen niet het aanbod van, bedrijven of individuen of de inhoud van hun middelen. Wij gaan er niet van uit verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke bron waartoe u toegang hebt via een link op de Website. Uw koppeling naar andere off-site bronnen is op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor enige indirecte, incidentele, speciale, bestraffende, dekking of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, schade voor gederfde winst, inkomsten, verkoop, goodwill, gebruik van inhoud, impact op het bedrijf, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen) hoe dan ook veroorzaakt, onder elke theorie van aansprakelijkheid, inclusief, zonder beperking, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als de aansprakelijke partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk door u in contanten zijn betaald voor de voorgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en Uitsluitingen zijn ook van toepassing als dit rechtsmiddel u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of faalt in het essentiële doel ervan.

Meer informatie is te vinden in de disclaimer

Wijzigingen en aanpassingen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden ervan met betrekking tot de Website en Diensten op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer we dat doen, plaatsen we een melding op de hoofdpagina van de Website. We kunnen u ook op de hoogte stellen in andere manieren naar eigen goeddunken, zoals via de contactgegevens die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene Overeenkomst, tenzij anders aangegeven. Uw voortgezette gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van de herziene Overeenkomst (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd) vormt uw toestemming voor die wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door de toegang tot en het gebruik van de Website en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en Diensten.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten hebt met betrekking tot deze Overeenkomst, raden we u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:

Oude Trambaan 7, 1821 BB Alkmaar, Nederland

{Phkoole}

[email protected]